Bæredygtigt Byggeri

Maling er en markant, men umærkelig del af vores indeklima. Maling kan forandre rums fremtræden og oplevelse, men maling kan også skabe usunde indendørsforhold og hindre bygningselementers diffusion. Spørgsmålet er hvilken maling der kan balancere hensynet til funktionalitet og rumoplevelse med hensynet til menneskers og bygningers sundhed?

Vores indendørsarealer spiller en central rolle i vores liv, når vi bor i et tempereret klima, hvor vi gennemsnitligt opholder os indendøre 90% af tiden. Dermed bliver arbejdet for et sundt og behageligt indeklima yderst vigtigt, særligt spørgsmålet om, hvordan vi kombinerer et godt indeklima med ønsket om bæredygtigt byggeri.

Gennem de sidste årtier er opmærksomheden om energiforbrug og indeklima i bygninger eksploderet, både i Bygningsreglementet og i bevidstheden hos mange mennesker. Det betyder, at vores samfunds samlede mængde af isoleringmaterialer stiger kraftigt, og fra et bæredygtigheds- og brugsperspektiv bliver isoleringsmaterialet derfor stadig mere interessant for både boligejere og entreprenører.

Fordele og ulemper

På tværs af det moderne byggeri er vinduer og døre kommet til at spille en stadig større rolle. Ønskerne om lyse og varme rum, store glasfacader og æstetisk skønhed bliver vægtet højt hos både beboere og rådgivere, men et uafklaret spørgsmål er, hvordan man balancerer de øgede ønsker om vinduer og døre med bæredygtigt byggeri og godt energiregnskab – hvilken vinduestype kan møde alle krav?