Lersten

Egen Vinding og Datter

– når du vil bygge bæredygtigt

Se hvad vi lægger vægt på i vores måde at arbejde på.

Vi producerer komprimeret lersten og lermmørtel til opmuring og puds. Stenene er fremstillet af moræneler som med et tryk på 40 ton presses til samme form som almindelige mursten. En ubrændt lersten er særligt velegnet til indendørs murværk og har en række fordele i forhold til traditionelle brændte mursten.

En lersten vejer en halv gang mere end almindelige mursten og stenens tyngde forbedrer derfor væggens lyddæmpnings evne. Den tunge væg betyder også, at indeklimaet bliver mere stabilt, idet varme- og fugtoptagelse og afgivelse bliver mere jævn end i alle andre byggematerialer. Stenens evne som varmelager er ideel, og bliver særligt relevant i forbindelse med indfalds-solvarme eller opførerelse af masseovne, som yderligere kan være meget dekorative i enhver stue.

Energiforbruget til produktionen af lersten udgør 1/7 af den energi der anvendes til produktion af brændte mursten, og CO2-udslippet er derfor reduceret ganske betragteligt, også i forhold til beton.

Vi producerer lersten i de ønskede størrelser.