EVD-vinduet

På tværs af det moderne byggeri er vinduer og døre kommet til at spille en stadig større rolle. Ønskerne om lyse og varme rum, store glasfacader og æstetisk skønhed bliver vægtet højt hos både beboere og rådgivere, men et uafklaret spørgsmål er, hvordan man balancerer de øgede ønsker om vinduer og døre med bæredygtigt byggeri og godt energiregnskab – hvilken vinduestype kan møde alle krav?

Tre forskellige vinduestyper nyder størst udbredelse; vinduer af kernetræ, vinduer af træ/alu og plast/kompositvinduer.

Kompositvinduer

Fordele: – Stor glasmængde ift. til rammemængde – Lavt energitab – Brudt kuldebro – Plast: Billig indkøb

Ulemper: – Giftig rammeisolering (PUR) – Stadig i udvikling – Typisk kun 5 års garanti Bliver grim i overfladen og kan ikke males.

Træ/alu

Fordele: – Meget lavt vedligehold – Relativ lang levetid

Ulemper: – Energitung produktion (aluminium) – Potentiel kuldebro – Dyrere anskaffelse end plast/komposit – Typisk kun få års garanti Passer ikke til traditionel arkitektur

Kernetræ

Fordele:

– Lang levetid – Lavt vedligehold – Bygger på prøvet tradition – Billigt på langt sigt – EVD vindue: 25 års garanti

Ulemper: – Fordrer rigtig maling og vedligehold – EVD vindue: Lidt dyrere indkøb

Komposit: Lav U-værdi på miljøets bekostning

Vinduer med komposit eller plastikrammer præsenterer umiddelbart et spændende potentiale med smalle rammer med lavt varmetab. Dette sker dog på bekostning af miljø og potentielt sundhed, idet rammerne er isolerede med PU (polyurethan), der er klassificeret sundhedsskadeligt ved berøring og indånding, potentielt kræftfremkaldende og slimhindeirriterende.

Samtidigt er disse rammer relativt uprøvede, hvorfor deres langtidsholdbarhed og følgevirkninger er ukendte. Dette afspejler sig i en meget kort garantiperiode.

Træ/alu: Energitung ”lavenergi”

Vinduer med rammer af træ og aluminium bliver markedsført som vedligeholdelsesfri vinduer. Aluminiumbeklædningen skulle være garant for dette, omend det samtidigt er garant for, at produktionen af vinduerne er meget energitung og miljøskadelig, da aluminiumsfremstilling er særdeles problematisk. Samtidigt passer den kunstige overflade dårligt til renovering af ældre bygninger, da æstetikken vil skille sig kraftigt ud, og overfladen kan præsentere potentielle kuldebroer, da aluminium er stærkt varme- og kuldeledende.

Godt træ og godt håndværk

Hos Egen Vinding & Datter mener vi, at balancen for bæredygtighed for vinduer og døre bedst mødes ved at bruge gammelkendt praksis med at arbejde med træets egen harpiks fusioneret med enkelhed, holdbarhed og lavenergiruder. Derfor fremstiller virksomheden under navnet ”EVD vinduet” døre og vinduer af kernetræ fra langsomtvoksende fyrretræer fra Nordsverige med mellem 100-150 år på bagen og en kerneandel på 85-100%.

Vinduet behandles med linolie, frem for giftig imprægneringsvæske og plastikmaling, der skaller af under vejrpåvirkning. Linolien trænger ind i træet, tørrer ud og udvider sig – så træets porrer lukkes fuldstændigt.

Kernetræ behandlet med linolie og udført med høj håndværksmæssig kvalitet betyder, at ”EVD vinduet” kan med korrekt vedligehold holde i over 100 år og belaster miljøet mindst muligt – både på produktion og vedligehold og særligt i overflødiggørelse af produktionen af nye vinduer gennem lang levetid.