Lersten

Vores indendørsarealer spiller en central rolle i vores liv, når vi bor i et tempereret klima, hvor vi gennemsnitligt opholder os indendøre 90% af tiden. Dermed bliver arbejdet for et sundt og behageligt indeklima yderst vigtigt, særligt spørgsmålet om, hvordan vi kombinerer et godt indeklima med ønsket om bæredygtigt byggeri.

Fordelene ved almindelige lersten, som benyttes i konventionelt byggeri, er at de er vandfaste og er et kendt materiale blandt håndværkere. Ulemperne er at den type lersten har en lav evne til at regulere fugt, en lavere varmekapacitet, og desuden en stor energiomkostning til produktion.

Omvendt er fordelene ved komprimerede lersten at de har et lavt energiforbrug til produktion, en høj varmekapacitet (pga. stor masse) – og så er de fugtregulerende. Ulemperne er at de er vandopløselige og fordrer at håndværkerne lærer nye metoder.

 

Fugtudfordringen

Et stabilt og balanceret indeklima indebærer bl.a., at fugt- og temperaturniveauer i en bygning holdes så stabile som muligt over døgnet og over året. I det konventionelle byggeri sker dette i stadig højere grad med brug af mekanisk ventilation. Dette er dog en energi- og pladskrævende installation, der skal kompensere for, at moderne bygninger typisk bygges med dampspærre og mineraluld, hvilket eliminerer bygningens naturlige diffusion og risikerer at skabe fugtophobninger i både indeluften og konstruktionen.

Sådanne fugtophobninger vil på sigt medføre dannelse af råd og skimmelsvamp, hvilket ifølge Statens Byggeforskningsinstitut kan give bl.a. astma, allergi og hovedpine hos mennesker, og kan underminere bygningskonstruktionen på sigt.

En anden risiko ved ventilationsanlæg er, at indeluften udtørres for meget med luftvejs- og slimhindeirritation til følge.

Fordele for dig og dit byggeri

Hos Egen Vinding & Datter (EVD) mener vi derimod, at nøglen til et balanceret og sundt indeklima ligger i termisk masse, dvs. en stor masse af hygroskopisk materiale med evnen til at optage samt afgive fugt, med høj varmekapacitet og diffusionsåbne konstruktioner. Det betyder, at bygningen kan optage og afgive fugt over tid uden mekanisk ventilation og pladskrævende installationer.

Med lerets hygroskopiske egenskaber og høje vægtfylde leverer lerstenene en uovertruffen temperatur- og fugtbuffer. De er samtidig let forarbejdelige og selvbærende som løsning til indervægge, og fungerer glimrende som termisk lager til passiv solvarme og indendørs lydisolering.

Lavenergi – både i fremstilling og transport

Leret er en nærmest uudtømmelig ressource, der er bredt tilgængeligt over hele landet og som dermed har et potentiale for at minimere transportmængde af byggematerialer, hvilket kan minimere dine økonomiske udgifter og energiforbruget til byggeriet.

Da lerstenene samtidig blot presses og ikke brændes præsenterer de et glimrende energiregnskab, med blot 1/7 af den iboende energi – den samlede energi til produktion – af brændte mursten.

Alt i alt betyder det at lerstenene kan spille en nøglerolle i et sundt byggeri med et lavt energiforbrug til opførelsen – og dermed også et lavt CO2-aftryk.