Velkommen til Egenvinding og Datter

Se hvad vi lægger vægt på i vores måde at arbejde på.

Siden sin start i 1980 har Egen Vinding og Datter arbejdet målrettet med at skabe nye natur- og miljøvenlige byggemetoder. Det er sund fornuft, god økonomi og en sikring af fremtiden at have fokus på materialevalg og miljø, når den nye bolig skal designes eller den gamle renoveres. Det giver langtidsholdbare løsninger, og er derfor oftest billigst i længden.

Seneste artikler

Så har vores egen Jette Hagensen skrevet en artikel om Det Åndbare Hus til “Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis”! Læs med her.

Det Åndbare hus er tit i medierne for tiden, så her kommer en liste med links til artikler om projektet. Vi har tidligere lagt et link op til en artikel fra fagbladet Tæk, som man kan læse her.

Denne artikel omhandler indvielsen af Det Åndbare Hus:
Bygtek – Nu trækker Det Åndbare Hus vejret

Denne artikel består bl.a. af et interview med Egen Vinding og Datters direktør, Lars Jørgensen, af historien om firmaets start og af en beskrivelse af projektet med Det Åndbare Hus:
Bygtek – Huse skal ikke have jernlunger

Indvielsen af Det Åndbare Hus foregår på Haslevvej 81, 4100 Ringsted d. 17/9 fra 13-15, efterfulgt af rundvisninger i materialeproduktionen.

Vi starter dagen ud med velkomst af Kai Drewes, formand for bestyrelsen, kl. 13. Dernæst følger en række taler og oplæg af Michael H. Nielsen (direktør for Dansk Byggeri), Henrik Hvidesten (Ringsteds borgmester), Lisbet Poll Hansen (funktionsleder Jord og Affald i Miljøstyrelsen), Lene Wiell Nordberg (projektleder i Realdania) og Lars Jørgensen (direktør i Egen Vinding og Datter).

Bagefter talerne vil der være mulighed for at se vores produktion af kernetræsvinduer, komprimerede lersten, naturmaling m.m. der indgår i byggeriet af Det Åndbare Hus.

Der vil også blive budt på lidt godt til ganen. Vi glæder os til at se jer!

Vi har lavet en hjemmeside til Det Åndbare Hus, så man kan gå i dybden med bl.a. materialevalget til huset.

Fx kan man læse om miscantus-strået, der dækker både taget og facaden på huset, om komprimerede lersten, om kernetræ, om naturmaling og om de forskellige isoleringstyper der er blevet benyttet til huset.

Læs med her: detaandbarehus.dk/

Kontakt

Virksomhed med holdning

1

Fokus på miljøet

Som virksomhed tager vi ikke kun hensyn til miljøet i byggefasen. Vi lægger stor vægt på at minimere miljøbelastningen af både produktion, byggeri og materialeafskaffelse/genbrug.
2

Fondsejet

Vi er fondsejet, og både vil og skal således arbejde aktivt med økologi og gode vilkår for mennesker.
3

Tillid og dialog

Vi bygger vores forretning og aktiviteter på et fundament af dialog og tillid mellem alle involverede.