Byggeri

Egen Vinding og Datter
– når du vil bygge bæredygtigt

Bæredygtigt byggeri

Vi anbefaler og anvender i størst mulig udstrækning de mindst miljøbelastende byggemetoder, og vælger altid materialer der tager mest muligt hensyn til miljøet ved udvinding, fremstilling, byggeri, drift og vedligeholdelse, og bortskaffelse.
Ved at vælge naturvenlige materialer opnås ikke blot et godt miljø og indeklima, men også en god langsigtet økonomi. Hertil kommer at disse materialevalg giver en bedre samfundsøkonomi: mindre co2 og mindre forurening ved fremstilling og bortskaffelse.

Se hvad vi lægger vægt på i vores måde at arbejde på

 

Virksomheden har siden 1980 samlet erfaringer med alle facetter af byggeprocessen, og vores byggeafdeling dækker alle håndværksfag.
Vi løser altid opgaverne i tæt samarbejde med bygherren eller dennes rådgiver, uanset om der er tale om fag- eller totalentrepriser.
Vi har et speciale i at bygge for bofællesskaber, kollektiver, olde-kolle’r og flergenerationsfællesskaber – og har rige erfaringer med at skabe de rigtige forudsætninger herfor