Om os

Siden sin start i 1980 har Egen Vinding og Datter arbejdet målrettet med at skabe nye natur- og miljøvenlige byggemetoder og -produkter. Det er sund fornuft, god økonomi og en sikring af fremtiden, at have fokus på materialevalg og miljø, når den nye bolig skal designes eller den gamle renoveres.

Virksomhed med holdning

Vi er en virksomhed med holdninger, hvilket vores navn også afspejler. Vi er af den grundlæggende opfattelse, at man som erhvervsdrivende og som menneske må være med til at tage et socialt ansvar for sin omverden, ligesom vi bygger vores forretning på et fundament af gensidig tillid mellem os og kunden.

Ovenstående bevirker, at vi tænker vores aktiviteter ind i en samfundskontekst, hvor fællesskabet skal tilgodeses. Vi bygger blandt andet på “cradle-to-cradle”-tankegangen, og har fokus på både hvad der går forud for vores byggeri og materialefremstilling, og hvad der skal tages hensyn til i forhold til fremtiden.

Ekspertise gennem erfaring

Vi er i meget høj en grad en virksomhed der tror på “learning-by-doing”. Byggebranchen har historisk set desværre ikke et overvældende fokus på bæredygtighed, hvorfor vi har været nødsaget til selv at opfinde nye og bedre måder at bygge på. Dette kommer blandt andet til udtryk i de mange metoder vi har udviklet til f.eks. at fremstille ugiftig maling, ubrændte lersten med lav miljøbelastning og vinduer der holder i over 100 år. Selvom vi er den virksomhed i Danmark med mest ekspertise inden for bæredygtigt og økologisk byggeri, stræber vi til stadighed efter at finde endnu bedre måder at bygge på.

Fondene

Egen Vinding og Datter er delvist fondsejet, hvilket blandt andet sikrer, at enkeltpersoner ikke kan lukrere unødigt på Egen Vinding og Datters aktiviteter, samt at vi bidrager til gode formål som virksomhed.

Virksomhed med holdning

1

Fokus på miljøet

Som virksomhed tager vi ikke kun hensyn til miljøet i byggefasen. Vi lægger stor vægt på at minimere miljøbelastningen af både produktion, byggeri og materialeafskaffelse/genbrug.
2

Fondsejet

Vi er fondsejet, og både vil og skal således arbejde aktivt med økologi og gode vilkår for mennesker.
3

Tillid og dialog

Vi bygger vores forretning og aktiviteter på et fundament af dialog og tillid mellem alle involverede.